Máy bơm Noa CPM

1. Máy bơm Noa CPM gồm 2 loại: 
  - CPM-130 0.37KW BRASS or S.S. IMPELLER.
  - CPM-158 0.75KW BRASS or S.S IMPELLER.
2. Bảo hành đổi mới 100% cháy motơ trong thời hạn 3 tháng - bảo hành sửa chữa 1 năm.

Sản phẩm khác

Xem thêm >>