Máy bơm Noa DK

 1. Máy bơm noa ĐK gồm 2 loại: 
Loại 1: 1DK-14 0.37KW PPO IMPELLER
Loại 2:  1.5DK-20 0.75KW PPO IMPELLER.
2.  Bảo hành đổi mới 100% cháy motơ trong thời hạn 3 tháng - bảo hành sửa chữa 1 năm

Sản phẩm khác

Xem thêm >>