Máy bơm Noa NPS

1. Máy Bơm NPS gồm 3 loại:
    - NPS-250 công suất 0.25KW.
    - NPS-400 công suất 0.40KW.
    - NPS-800 công suất 0.80KW  đẩy cao 50M.
2. Bảo hành đổi mới 100% cháy motơ trong thời hạn 3 tháng - bảo hành sửa chữa 1 năm

Sản phẩm khác

Xem thêm >>