Máy bơm Noa QB

 1. Máy bơm Noa QB gồm 3 loại: 
    - QB-60  0.37KW  BRASS IMPELLER.
    - QB-70  0.55KW  BRASS IMPELLER.
    - QB-80  0.75KW  BRASS IMPELLER.
2. Bảo hành đổi mới 100% cháy motơ trong thời hạn 3 tháng - bảo hành sửa chữa 1 năm

Sản phẩm khác

Xem thêm >>